Banner voorstelling 2023

Over toneelvereniging “Kunst Door Oefening” Mechelen!

De vereniging is in 1917 ontstaan uit de toenmalige R.K. Mijnwerkersbond, afd. Mechelen. De eerste jaren werden de uitvoeringen gegeven in zaal Andriolo, waar op een podium van ca. 10 m2 Mechelen kennis maakte met zijn eigen toneelvereniging.

Pioniers van het eerste uur en nog steeds leden van de KDO zijn:

  • de heren Johan Kikken die jarenlang zeer kundig de voorzittershamer hanteerde. Hij verwierf nog meer bekendheid als actief lid dat zeer knappe vertolkingen op de planken bracht;
  • Gregor Kikken die vele jaren het administratieve gedeelte verzorgde, ca. 25 jaar lokaalhouder was, vertolkte ontelbare hoofdrollen op eminente wijze;
  • Jos Ernes, die op heden nog steeds op correcte wijze de financiën van KDO beheert;
  • Mathieu Kikken Sr. Uit Wahlwiller, die onmisbaar werd op de Mechelse Toneelplanken vooral door zijn kostelijke creaties in diverse kluchten en blijspelen.

Ook enkele oud – leden, zoals Gerard Kuijpers, Hubert Kohl, Harry Simons, Suf Kikken en wijlen Hubert Schins en Hubert Kikken mogen hier niet onvermeld blijven.

Het steeds groter wordende Mechelse toneelpubliek, kon na de voorstellingen bij zaal Andriolo, de uitvoeringen bezoeken op de lagere school. Door het verwijderen van een houten tussenwand konden twee leslokalen worden omgetoverd tot een nieuwe Mechelse “schouwburg”. Een derde leslokaal diende als bergplaats voor de schoolbanken der andere lokalen, terwijl dit ook dienst moest doen als kleedlokaal ( actrices mochten in die tijd nog niet op de Mechelse bühne verschijnen ) en ook de grimeur moest hier zijn karakters tekenen.

Stijgende kwaliteit

Het peil der uitvoeringen ging met sprongen omhoog. Spoedig kreeg men dan ook de beschikking over een goede zaal en wel bij wijlen heer H. Maassen. Vele jaren later ging men de beter geoutilleerde zaal van de Boerenleenbank gebruiken. Deze zaal wordt ook thans nog door de vereniging gebruikt.

Werd in de eerste jaren de Duitse taal of het Mechels dialect bij uitvoeringen gebruikt, in 1925 ging men er toe over werken in de Nederlands taal uit te voeren. Spoedig kreeg KDO bekendheid naar buiten. Het gezelschap werd uitgenodigd ook buiten Mechelen talrijke uitvoeringen te verzorgen. Ook van diverse toneelwedstrijden kwam KDO met prijzen beladen terug.

Een hoofdstuk apart vormen de gouden jaren van het Openluchttheater “De Wijnberg”. Dit prachtige natuurtheater werd door de familie Pappers aan KDO ter beschikking gesteld. Hier bereikten de prestaties van KDO grote hoogten met o.a. “Atticus”, “de Paradijsvloek”, “de Arme onder de Trap” en “Stephan Borkosch”.

Al deze toneelstukken werden onvergetelijke toneelgebeurtenissen van de bovenste plank.

Een der toenmalige grootste acteurs die ons land kende, wijlen Frits Bouwmeester, die aanwezig was bij een uitvoering van “De Paradijsvloek” , zei het nooit voor mogelijk gehouden te hebben dat een amateurgezelschap zo’n zwaar werk op zulk een voortreffelijke wijze zou kunnen brengen.

Dan kwam de tijd dat KDO de stukken van wijlen Hubert Kikken ging opvoeren en met zeer veel succes. Zo herinneren wij ons de stukken als: “Mensen in botsing”, “Levens werden verwoest”, “Aan geen wet gebonden” en “Een levende meldt zich dood”, die allen grote successen werden. Diverse van deze stukken werden ook buiten Mechelen vele malen uitgevoerd.

50 jaar KDO

1967: Drukbezochte receptie bij KDO te Mechelen bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum. Tijdens de receptie werd door mevr. B. Philippens – Lhomme een gratis vervaardigd verenigingsvaandel aan de voorzitter aangeboden.

Loco Burgemeester J. Grooten sprak de hoop uit dat KDO Mechelen op de ingeslagen weg verder zou voortgaan om op die wijze de goede naam en faam in de gehele omgeving op te kunnen houden. Hij dankte voor de vele genotvolle avonden die de vereniging de inwoners en velen daarbuiten de afgelopen jaren had gegeven.

Een verrassing was het voor de hele vereniging toen oud regisseur Antoon Hustings ter receptie verscheen. Hij haalde enige herinneringen uit de vroegere jaren naar voren, waarbij hij de ‘toneelfamilie’ de familie Kikken niet vergat. Als groot voorbeeld van menselijkheid , kunstzin en verenigingsgeest, stelde hij de grootste aller Kikkens, wijlen Hubert Kikken, voor voor wie hij in de loop der jaren een groot ontzag had gekregen. Hij spoorde de jongere leden van KDO dan ook aan om zich hun grote voorganger als voorbeeld te nemen.

De avond tevoren vond de jubileumuitvoering plaats van Kunst door Oefening. De vereniging die de laatste twee jaar door de ziekte en het overlijden van Hub Kikken minder actief is geweest, heeft een verjongingskuur ondergaan. Onder de kundige leiding van de schrijver – regisseur Jo Kikken brachten zij voor een bomvolle zaal het uit ’t Amerikaanse vertaald stuk “Sproetenkopje”.

Regisseur en spelers oogstten met dit blijspel groot succes, terwijl de overgrote opkomst der toeschouwers voor hen een aansporing moet zijn om op de ingeslagen weg voort te gaan.

75 jaar KDO

KDO besloot de viering van het 75 jarig bestaan achterwege te laten. De vereniging had in dat en de daaraan voorafgaande jaren geen toneelactiviteiten op het programma staan en vond een feest daarom ook niet gepast.

Maar kort daarna brak de zon weer door. De vereniging kreeg nieuwe jonge leden en maakt op dat moment weer een echte bloeiperiode door.

80 jaar KDO

1997: de Mechelse Toneelvereniging KDO bestaat dezer dagen 80 jaar. Hoewel dus eigenlijk sprake is van een hoogbejaarde dame, is de vereniging kwieker en creatiever dan ooit. Dus tijd voor een uitbundig feestje.

KDO maakt bij gelegenheid van de 80e verjaardag opwachting met twee éénacters, geregisseerd door Ton Frissen. : “In dur boeëk gebieëte” en “Lie ich hei waal goot?”

Er zijn twee jarige jubilarissen te bewonderen, Alfons Kikken schittert inmiddels sinds 40 jaar op het podium, terwijl Magriet Frusch – Savelberg met 25 jaar toneelervaring eveneens tot de doorgewinterde routiniers wordt geteld; twee bijzondere toneelmensen die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden.

90 jaar KDO

2007: Eind 1950 kwam het openluchttheater in verval, doch in 1989 werd het prachtige theater door de buurtvereniging Malleziep weer in ere hersteld. Nu, 50 jaar na de laatste voorstelling van KDO in het openluchttheater, zal bij het 90 jarig bestaansfeest van onze toneelvereniging een jubileumuitvoering plaatsvinden in het theater D’r Wienberg.

In dit prachtige stukje natuur proberen wij een warme, intieme sfeer te kweken tussen acteurs, actrices en het aanwezige publiek, zodat wij gezamenlijk kunnen genieten van een heerlijk ontspannend avondje toneel. De Mechelbeeklaan vormt de scheidslijn met het publiek dat aan deze kant van de beek zal plaatsnemen op een tribune.

100 jaar KDO

 

Uit de oude doos