Voorstelling 1999; De zung van vreuger?

Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig, waarin de bewogen tijd van onze Nederlandse jongens in het toenmalige Nederlandse Indië hun dienstplicht moesten vervullen na de bezetting door de Japanners, in herinnering zal worden gebracht. Vijfentwintig jaarzijn intussen verstreken en een van de oudgedienden Felix Dautzenberg, leeft met vrouw en een meerderjarige dochter een onbekommerd bestaan, totdat een brief uit Indonesië komt, die strikt persoonlijk aan Felix gericht is.

Regisseur Leo Dassen

Spelers: Yolande Hambeukers, Henk Kicken, Petra Rademacher, Ger Snakkers, Jos Kikken, Bas Pleyers, Frank Hagelstein, Milina Janssen, Alfons Kikken en Bianca Haan.